Tietoa www.poplatek.fi palvelujen käyttöehdoista

Tällä sivulla voit tutustua Poplatek Oy:n käyttäjä- ja markkinointirekisterin käyttöehtoihin. Käsittelemme meille annettuja henkilötietoja tietoturvallisesti ja Suomen Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämällä tavalla.

 

WWW.POPLATEK.FI SIVUSTON KÄYTTÄJÄREKISTERI

 

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

 

Poplatek Oy

Linnoitustie 4B, 02600 Espoo

010 504 8400

info@poplatek.fi

www.poplatek.fi

Y-tunnus: 2277984-4

 

Poplatek Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja) on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Sen Y-tunnus on: 2277984-4 ja kotipaikka Espoo.

 

Asiakaspalvelumme auttaa sinua rekisteriä koskevissa kysymyksissä ja palautteissa.

 

Poplatekin verkkosivusto ja palvelut voivat sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin, jotka eivät ole Poplatekin hallinnassa ja joita tämä tietosuojaseloste ei kata. Tämä tietosuojaseloste kattaa vain Poplatekin suorittaman tietojen käsittelyn, ei minkään sellaisen kolmannen osapuolen toimia, joka hallinnoi mitä tahansa sivustoa tai palvelua, joka sisältyy tai johtaa palveluihimme. Jos siirryt muihin sivustoihin annettujen linkkien kautta, näiden sivustojen tarjoajat voivat kerätä sinusta tietoja ja käyttää niitä soveltaen omaa tietosuojaselostettaan, mikä voi poiketa Poplatekin selosteesta.

 

2. Poplatekin keräämät tiedot

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, kun vierailet verkkosivustollamme, käytät mobiilisovellustamme tai käytät tuotteitamme tai palveluitamme. Keräämme henkilötietoja myös viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, kuten Väestörekisteristä pitääksemme tiedot ajan tasalla tai varmistaaksemme saamiemme tietojen oikeellisuuden. Keräämme maksutoimeksiantoihin liittyviä tietoja kaupoilta, maksupäätepalvelujen tarjoajilta, pankeilta ja muilta vastaavilta tahoilta.

 

www.poplatek.fi -verkkosivuilla kerätään nimetöntä kävijätietoa Google Analyticsin kautta. Tämä tarkoittaa, että kävijälle annetaan sivun auettua merkkitunniste, eli eväste, jonka avulla Google Analytics tilastoi kävijöiden vierailua sivustolla. Jos evästeen hyväksyttyä palaa myöhemmin sivuille samalta laitteelta, rekisteröi Google Analytics tämänkin, mutta kävijätietoa ei yhdistetä henkilöön. Google Analyticsin nimetöntä kävijätietoa käytetään raportointiin ja tilastointiin sivujen kävijöistä, sekä markkinointitoimenpiteiden kuten tiedotejulkaisujen mittaamiseen. Lisää tietoa Google Analyticsin toiminnasta ja tietoturvasta löydät täältä.

 

www.poplatek.fi -verkkosivuston palvelin kerää myös nimetöntä tietoa kävijöistä. Esimerkiksi IP-osoite, selaintyyppi, operaattori, lähtösivu, poistumissivu, ajankohta sekä sivustolla vierailun kulku. Nimetöntä palvelintietoa voidaan lähettää sivuston ylläpitäjälle.

 

Rekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoite
  • Organisaatio ja asema
  • Organisaation osoitetiedot
  • Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

 

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan, kun sivustokävijä täyttää lomakkeen www.poplatek.fi sivulla. Lomakkeiden tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, mikä lomakkeessa on ilmoitettu.

 

Mikäli jätät työhakemuksen sivumme, LinkedInin tai kolmansien osapuolten kautta, keräämme myös siitä tarvittavat tiedot, jotta voimme käsitellä rekrytointia. Aiemmin mainittujen tietojen lisäksi, mikäli haet töitä LinkedInin välityksellä, keräämme myös tietoja LinkedIn-profiilistasi. Keräämme kyseisiä tietoja myös, jotta voimme ylläpitää yhteyttä rekrytointiprosessin aikana. Tietoja ei luovuteta muulle osapuolelle, ellei soveltuva laki tai viranomaismääräys toisin vaadi. Tietoja käsitellään yrityksen sisäisesti, ja tiedoista ovat vastuussa nimetyt henkilöt yrityksen sisällä. Mikäli tiedot ovat tulleet meille kolmannen osapuolen välityksellä, saattavat nämä osapuolet myös käsitellä kyseisiä henkilötietoja, mutta ovat velvoitettuja asianmukaiseen sekä tietoturvalliseen käsittelytapaan. Tarkemmin henkilötietojen käsittelystä voi kysyä näiltä kolmansilta osapuolilta, joille hakija on henkilötietonsa luovuttanut. Markkinointitoimisto Unfair toimii kolmantena osapuolena sivujemme rekrylomakkeen kohdalla.

 

Erityisesti työnhakijan kohdalla lisäksi seuraavia tietoja rekisteröidään:
CV, työhakemus, muut työnhakijan lähettämät tiedostot työhakemuksen yhteydessä
Ammatilliset kiinnostuksen kohteet ja taidot
Muut työhakemuksen käsittelyn kannalta oleelliset tiedot

 

3. Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, uutiskirjetilausten, asiakaskyselyiden, kilpailuiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä asiointitietoja ja sijaintitietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeiden lähettämisen yhteydessä ja henkilön osallistuessa tapahtumiin tai muihin markkinointitoimenpiteisiin.

 

Lisäksi henkilötietoja käytetään rekrytointiin liittyvissä yhteyksissä, mikäli tähän on erikseen annettu lupa kyseisen henkilön toimesta.

 

4. Miten tietojen luovutus on turvattu?

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Emme luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, poikkeuksena ovat Suomen viranomaistoimien edellyttämät tilanteet. Yhteistyökumppanien kanssa järjestämissämme kilpailuissa osallistujien tiedot ovat myös yhteistyöyrityksen käytössä, mistä on erikseen kerrottu kilpailun säännöissä. Poplatekin rekisteriin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisterin käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Edellytämme myös alihankkijoiltamme käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

 

Tietoja luovutetaan lisäksi Poplatek-ryhmän sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn meidän puolesta. Mahdollisilla yhteistyökumppaneilla tai alihankkijoilla ei ole oikeutta käyttää rekisterin tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa niitä eteenpäin.

 

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

 

5. Miten voin tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja?

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

 

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

 

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus pyytää meille toimittamiesi henkilötietojen siirtoa koneluettavassa muodossa.

 

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

 

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen: info@poplatek.fi. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun (https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto) puoleen.

 

6. Miten rekisteri on suojattu?

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja organisatoriset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

 

Edellytämme myös alihankkijoiltamme käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

 

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

 

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

EVÄSTEET

Käytämme www.poplatek.fi -sivustolla evästeitä, jotta verkon käyttökokemus olisi optimaalinen. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Alta voit lukea lisätietoja evästeisiin liittyvistä käytännöistä.

 

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet auttavat tunnistamaan selaimen käyttäjän. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita vierailemasi sivustot tallentavat käyttämällesi tietokoneelle tai päätelaitteelle. Käydessäsi myöhemmin samalla sivustolla ne kertovat, että olet palannut sivustolle. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helpompaa ja nopeampaa. Voimme niiden avulla viilata käyttäjäkokemustasi tehokkaammaksi ja miellyttävämmäksi.

 

2. Millaisia evästeitä www.poplatek.fi -sivuilla on käytössä?
Sivustomme käyttää kolmannen osapuolen evästeitä. Käyttämämme evästeet voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen. Pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan.

 

Sivuston teknisen toiminnan ja käytön kannalta jotkin evästeet ovat välttämättömiä. Lisäksi saatamme käyttää suorituskykyä mittaavia ja toimintaa seuraavia evästeitä. Suorituskykyä mittaavia evästeitä käytämme parantamaan sivustomme toimintaa seuraamalla, miten käyttäjät sivustoamme käyttävät. Näiden keräämä tieto on nimetöntä ja sitä käytetään parantamaan verkkosivujen toimivuutta.

 

Sivustomme saattaa hyväksyä myös kolmannen osapuolen lähettämiä evästeitä. Esimerkiksi Facebookin tai Googlen mainoksia sisältävät verkkosivustot saattavat lähettää tietokoneellesi evästeitä käynnin aikana. Näistä evästeistä vastaavat kolmannen

osapuolen toimijat itse. He ilmoittavat evästekäytännöistään omilla sivuillaan.

 

3. Miten voin poistaa evästeet?
Voit päättää itse verkkoselaimen asetuksia muuttamalla, missä määrin haluat sallia evästeiden toiminnan tietokoneessasi. Voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut evästeet ja pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä.

 

Evästeet voit poistaa käyttämästäsi selaimesta sen valmistajan ohjeiden mukaan.

 

Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

 

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.poplatek.fi, mistä löydät myös viimeisimmän version tästä Tietosuojaselosteesta.

 

Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä tietosuojaselosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@poplatek.fi.