Poplatek on POP – jälleenmyyjät tyytyväisiä Poplatekin asiakaspalveluun

”Vihdoinkin maksupäätekumppani, joka toimii vähintään yhtä hyvin kuin me itse ja joka arvostaa myös asiakaspalvelun ja viestinnän yhtä tärkeäksi!”

Kesän aikana teimme jälleenmyyjäkyselyn ja saimme siihen useita vastauksia, joissa oli paljon arvokkaita kehitysideoita. Kiitos kaikille teille, jotka kyselyyn vastasitte. Tulokset antoivat erittäin positiivisen kuvan Poplatekin ja jälleenmyyjien välisestä yhteistyöstä.

Hyvää asiakaspalvelua ja ripeää reagointia

Kyselyyn vastasi 28 jälleenmyyjää. Heistä 57% piti asiakaspalveluamme hyvänä ja jopa 36% erinomaisena. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että osaamme vastata jälleenmyyjien kysymyksiin ja tarpeisiin hyvin. Myös reagointinopeutemme vastata kysymyksiin ja tarpeisiin oli vastaajien mielestä odotusten mukainen. Peräti 82% jälleenmyyjistä suosittelisi Poplatekia eteenpäin.

”Yrityksen nopea toiminta ja vapaa hinnoittelu jälleenmyyjille antaa suotuisan ympäristön sopimusten tekemiseen asiakkaiden kanssa.”

Yhteistyöllä eteenpäin

Yhtenä tärkeänä kehityskohteena nousi esiin yhteinen markkinointi. Tähän haasteeseen onkin tartuttu ja yhteisiä kampanjoita onkin jo toteutettu useita. Meidän Poplatekin mielestä se on juuri oikeanlaista tekemistä. Tehdään yhdessä töitä kummankin menestyksen eteen!

Poplatek-jamykysely.jpg