Poplatek Oy:n tietosuojaseloste

Tässä Tietosuojaselosteessa kerromme, miten Poplatek Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja maksupalvelujen tuottamiseksi.

 

1. Rekisterinpitäjä

Poplatek Oy
Y-tunnus: 2277984-4
Osoite: Linnoitustie 4B, 02600 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:  Poplatek Oy:n tietosuojavastaava
                                                              Linnoitustie 4B, 02600 Espoo
                                                              sähköposti: info@poplatek.fi

 

2. Henkilötietojen kerääminen
Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka olet antanut meille, kun olet rekisteröitynyt palveluumme. Keräämme tietoja myös silloin, kun vierailet verkkosivustollamme, käytät mobiilisovellustamme tai käytät tuotteitamme tai palvelujamme. Keräämme henkilötietoja myös viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä, kuten Väestörekisteristä pitääksemme tiedot ajan tasalla tai varmistaaksemme saamiemme tietojen oikeellisuuden. Keräämme maksutoimeksiantoihin liittyviä tietoja kaupoilta, maksupäätepalvelujen tarjoajilta, pankeilta ja muilta vastaavilta tahoilta.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:
- nimi ja yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumero)
- maksupalvelusopimukseen liittyvät tiedot
- maksupalvelun käyttöön liittyvät tiedot
- pankkiyhteystiedot (varojen palautustilanteessa)
- mobiilisovelluksen ja verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot, esim. asiakaspalveluviestit, lokitiedot, evästeiden avulla kerätyt tiedot
- muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelujen toteuttamiseksi kanssamme tekemäsi sopimuksen mukaisesti.
Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Palvelusopimusten tekeminen ja hallinnointi (sopimuksen täytäntöönpano)
  Henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen maksupalvelua koskevaan sopimukseen. Keräämme, käsittelemme ja varmennamme henkilötiedot ennen sopimuksen tekemistä. Sopimuksen voimassaollessa dokumentoimme, hallinnoimme ja toteutamme sopimuksen mukaiset tehtävät.
   
 2. Markkinointi (oikeutettu etu)
  Voimme olla yhteydessä sinuun kertoaksemme palveluistamme tai tuotteistamme. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia varten ja tuote- ja asiakasanalyysien yhteydessä. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen jakso 7).
   
 3. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja maksuturvallisuuden vahvistaminen (oikeutettu etu)
  Käsittelemme henkilötietoja huolehtiaksemme palvelujen ja verkkosivun ja mobiilisovelluksen tietoturvasta, oikeudettoman käytön ja vahinkojen estämiseksi ja maksuturvallisuuden vahvistamiseksi sekä palvelujemme kehittämiseksi. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme varmistaa palvelujemme ja viestintäkanaviemme asianmukainen tietoturva sekä riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen.
   
 4. Lakien noudattaminen
  Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskeva lainsäädäntö tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.
   
 5. Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut
  Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

 

4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille kuten viranomaisille, maksujen vastaanottajille, palveluntoimittajille sekä liikekumppaneille. Varmistamme aina, että asiaan kuuluvia finanssialan salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Palveluiden tarjoaminen ja sopimuksien noudattaminen edellyttää henkilötietojesi luovuttamista. Jos olet esimerkiksi pyytänyt meitä toteuttamaan varojen palautuksen, meidän on luovutettava tiettyjä tietoja voidaksemme toteuttaa varojen siirron.

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat mm. vero-, poliisi-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset.

Tietoja luovutetaan lisäksi Poplatek-ryhmän sisällä sekä ulkoisille liikekumppaneille sinun suostumuksellasi tai lainsäädännön mukaisesti. Olemme tehneet valittujen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa sopimuksia, jotka sisältävät henkilötietojen käsittelyn meidän puolesta.

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

 

5. Evästeet
Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.poplatek.fi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivujemme ja mobiilisovelluksemme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivun ja mobiilisovelluksen käytöstä ymmärtääksemme kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja mobiilisovellusta ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.

Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä, voit käyttää Poplatekin verkkosivustoa ja osaa palveluista, mutta tämä valinta voi rajoitta merkittävästi sivuston ja palveluiden toiminnallisuutta. Lisätietoa evästeistä annetaan poplatek.fi-verkkosivuilla.

 

6. Henkilötietojen säilyttäminen
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.


7. Oikeutesi
Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa. Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus pyytää meille toimittamiesi henkilötietojen siirtoa koneluettavassa muodossa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön osoitteeseen: info@poplatek.fi. Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun (https://tietosuoja.fi/tietosuojavaltuutetun-toimisto) puoleen.

 

8. Tietoturva
Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja organisatoriset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Edellytämme myös alihankkijoiltamme käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

 

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Meillä on oikeus muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.poplatek.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Tietosuojaselosteesta.

 

10. Ota yhteyttä
Voit kysyä tästä Tietosuojaselosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamlla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@poplatek.fi.